Gói Chuyên Nghiệp
100.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ : 2GB

Băng thông/ Tháng : unlimited

FTP Account : 3

MySQL : 3

Domains : 2

Subdomain : unlimited

Addon domains : 1

Alias/Park Domain : unlimited

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

Gói Chuyên Nghiệp
135.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ : 3GB

Băng thông/ Tháng : unlimited

FTP Account : 3

MySQL : 5

Domains : 2

Subdomain : unlimited

Addon domains : 2

Alias/Park Domain : unlimited

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

Gói Doanh Nghiệp
270.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ : 7GB

Băng thông/ Tháng : unlimited

FTP Account : 10

MySQL : 10

Domains : 10

Subdomain : unlimited

Addon domains : 3

Alias/Park Domain : unlimited

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

Gói Thương mại điện tử
380.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ : 10GB

Băng thông/ Tháng : unlimited

FTP Account : 30

MySQL : 15

Domains : 30

Subdomain : unlimited

Addon domains : 5

Alias/Park Domain : unlimited

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng