STTTên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămChuyển về
.ac.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.health.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.pro.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.name.vn40,000đ40,000đMiễn phí
.biz.vn300,000đ350,000đMiễn phí
.edu.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.gov.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.info.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.org.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.net.vn300,000đ350,000đMiễn phí
.com.vn290,000đ340,000đMiễn phí
.vn330,000đ500,000đMiễn phí