STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.ac.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.health.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.pro.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.name.vn40,000đ40,000đMiễn phí
.biz.vn300,000đ350,000đMiễn phí
.edu.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.gov.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.info.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.org.vn200,000đ200,000đMiễn phí
.net.vn300,000đ350,000đMiễn phí
.com.vn290,000đ340,000đMiễn phí
.vn330,000đ500,000đMiễn phí