WordPress » Thủ thuật wordpress » Hướng dẫn xóa 1 phần tử trong breadcrumbs trong YoatSeo

Hướng dẫn xóa 1 phần tử trong breadcrumbs trong YoatSeo

Bởi administrator | 1922

Mỗi ngày 1 vấn đề hôm nay khách hàng của mình yêu cầu xóa chữ trong breadcrumbs mục khoanh tròn bên dưới . Breadcrumbs hiện tại mình đang dùng hàm có sẵn của Yoat Seo . vì chắc cũng hiếm có website nào trên WordPress mà không dùng Yoat Seo  . Để xóa mục khoanh tròn bên dưới các bạn chỉ cần điền text cần xóa vào hàm dưới ảnh và save lại . Khá dễ dàng

xóa 1 mục trong breadcrumbs
xóa 1 mục trong breadcrumbs
add_filter( 'wpseo_breadcrumb_single_link' ,'wpseo_remove_breadcrumb_link', 10 ,2);
function wpseo_remove_breadcrumb_link( $link_output , $link ){
  $text_to_remove = 'Sản Phẩm';
  if( $link['text'] == $text_to_remove ) {
   $link_output = '';
  }
 
  return $link_output;
}

Chúc các bạn thành công !

Từ khóa : ,
Hãy like nếu bạn thấy hữu ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan